Logotype Rehn Bygger exkl ab

ÄNGELHOLM


Joakim Sturk
Arbetschef Om- och tillbyggnad
0431-419 291
E-Post: joakim.sturk@rehnbygger.se

Kenneth Petersson
Entreprenadingenjör
0431-419 298
E-Post: kenneth.petersson@rehnbygger.se

Fredrik Hultgren
Arbetsledare
0431-419 294
E-Post: fredrik.hultgren@rehnbygger.se

Johan Lindgren
Arbetsledare
0431-419 299
E-Post: johan.lindgren@rehnbygger.se

Damir Pavicic
Arbetsledare
0431-419 297
E-Post: damir.pavicic@rehnbygger.se