Våra tjänster

Rehn Bygger är verksamt i byggsektorn och våra huvudsakliga tjänster omfattar:

- Nybyggnad

- Ombyggnad

- Renovering

- Byggservice

- Skadereparationer för Försäkringsbolag