Rehn Bygger ska genom gammal byggmästartradition och genuin yrkesstolthet genomföra och ta ansvar för projekt i enlighet med kunders, myndigheters och medarbetares behov och krav på leveranstid, kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Gammal byggmästartradition kompletteras med ny utveckling inom teknik och materialval samt engagemang och omtanke om medarbetare, kunder och leverantörer.

Vi arbetar för ett tydligt och ansvarsfullt ledarskap, med tydlig organisation och arbetsfördelning.
Vi arbetar för att alla medarbetare och samarbetspartners har tillräcklig kompetens, tar personligt ansvar och gör rätt från början.
Vi arbetar för ett systematiskt och förebyggande arbetssätt, som följs upp genom mål och handlingsplaner.
Vi arbetar för att integrera hälsa och säkerhet i allt vi gör, för att skapa en arbetsplats som upplevs utvecklande och stimulerande för kunder, medarbetare och samarbetspartners.

Denna policy bygger på våra kärnvärden
UtvecklingOmtankeEngagemangAnsvar