Rehn Bygger ska genom gammal byggmästartradition och genuin yrkesstolthet genom föra och ta ansvar för projekt i enlighet med kunders, myndigheters och medarbetares behov och krav på leveranstid, kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Gammal byggmästartradition kompletteras med ny utveckling inom teknik och materialval samt engagemang och omtanke om medarbetare, kunder och leverantörer.

Vi arbetar för ett tydligt och ansvarsfullt ledarskap, med tydlig organisation och arbetsförmedling. Vi arbetar för att alla medarbetare och samarbetspartners har tillräcklig kompetens, tar personligt ansvar och gör rätt från början.
Vi arbetar för ett systematiskt och förebyggande arbetssätt som följs upp genom mål och handlingsplaner.

Denna policy bygger på vår värdegrund:

Utveckling – Omtanke – Engagemang -Ansvar