Affärside’

Vår affärsidé är att verka inom byggsektorn, med renovering samt om-, till- och nybyggnation av såväl privata som kommersiella fastigheter. Kärnan i företaget är engagerade medarbetare med hög kompetens och mångårig erfarenhet där var och en känner ansvar för sin uppgift. Vi arbetar aktivt med ett lärlingssystem för att utveckla företaget med nytänkande. Kvalitet, miljöansvar och socialt ansvar är tillsammans med kostnadseffektivitet en självklarhet i vår verksamhet då vi anser att detta gynnar kunden, miljön och våra medarbetare i längden. Vår målsättning är att vara ”företaget man kan lita på”, en omtänksam aktör som kommit för att stanna, med nöjda kunder och medarbetare.

Organisation

Rehn Bygger är ett modernt företag med stark förankring i bygden sedan 1982.
Vi ägs sedan juni 2020 av Byggmästar´n i Skåne AB.
Rehn Bygger är verksamt i byggsektorn där våra huvudsakliga tjänster omfattar renovering, om-, till- och nybyggnation av fastigheter, såväl privata som kommersiella.

Vi har en platt organisation, vilket innebär att beslut fattas under ansvar så nära kunden som möjligt. För att alla medarbetare ska få rätt information och beslutsunderlag så utses, för varje projekt, en arbetsledare som har det direkta ansvaret. Kärnan i företaget är medarbetare med hög kompetens och mångårig erfarenhet, där var och en känner ansvar för sin uppgift. Vi tillämpar lärlingssystem där erfarenhet delges nya medarbetare. Verksamheten är i huvudsak koncentrerad kring Båstad, Ängelholm, Höganäs och Helsingborg, med kontor i Ängelholm och Helsingborg.

Kostnadseffektivitet är vårt ansvar gentemot kund. ”Priskrig” är inte vår målsättning eftersom att det varken gynnar kund, kvalitet, miljö eller medarbetare.
Vi ska i vårt arbete vara så nära kund som möjligt.