Rehn Bygger är ett byggföretag med en stark förankring i bygden sedan 1982.
Företaget startades upp i Klas Rehns regi, för att 2003 förvärvas av familjen Sturk och verka som ett oberoende entreprenadbolag i byggsektorn där de huvudsakliga tjänsterna kom att omfatta renovering, om-, till- och nybyggnation av fastigheter, såväl privata som kommersiella – precis som det gör idag. 
Företaget har idag ca. 65 medarbetare, där femtiotalet är hantverkare.

Verksamheten är i huvudsak koncentrerad kring Båstad, Ängelholm, Höganäs och Helsingborg, med kontor i Ängelholm och Helsingborg.

 

Tillbaka