Rehn Byggers inköpsvillkor gällande inköp av tjänster
och material till våra byggprojekt.
Dessa gäller för alla köp och är det lägsta kravet för att ingå ett avtal med oss.

Observera att fakturor till Rehn Bygger skickas som
pdf-faktura per e-post till faktura@rehnbygger.se

Genom att klicka på nedan länk omdirigeras du till Byggmästar’n i Skånes inköpsvillkor, som även gäller för Rehn Bygger.

Våra inköpsvillkor – ladda ner PDF