Rehn Byggers inköpsvillkor gällande inköp av tjänster
och material till våra byggprojekt.
Dessa gäller för alla köp och är det lägsta kravet för att ingå ett avtal med oss.

Observera att fakturor till Rehn Bygger skickas som EDI-faktura (e-faktura) med GLN-nr: 7365566386450  VAT-nr: SE556638645301
alternativt som PDF-faktura  till faktura@rehnbygger.se
Tänk på att fakturan måste vara sparad i pdf-format och inkludera ev. bilagor.

Rehn Byggers inköpsvillkor gällande inköp av tjänster och material till våra byggprojekt. Dessa gäller för alla köp och är det lägsta kravet för att ingå ett avtal med oss

Våra inköpsvillkor 1.0 – ladda ner PDF

Våra inköpsvillkor 2.0 – ladda ner PDF

Rehn Bygger’s terms and conditions regarding the purchase of services and materials for our construction projects. These apply to all purchases and are the minimum requirement for entering into an agreement with us.

Terms and conditions 1.0 – download the PDF

Terms and conditions 2.0 – download the PDF