Rehn Bygger är ett modernt entreprenadbolag verksamt i byggsektorn där våra huvudsakliga tjänster omfattar renovering, om-, till- och nybyggnation av fastigheter, såväl privata som kommersiella.

Sedan juni 2020 ägs vi av Byggmästar’n i Skåne.
Vi drivs idag som ett dotterbolag med VD Joakim Sturk.

Vi har en platt organisation, vilket innebär att beslut fattas under ansvar så nära kunden som möjligt.
För att alla medarbetare ska få rätt information och beslutsunderlag så utses, för varje projekt, en arbetsledare som har det direkta ansvaret.
Kärnan i företaget är medarbetare med hög kompetens och mångårig erfarenhet, där var och en känner ansvar för sin uppgift. Vi tillämpar lärlingssystem där erfarenhet delges nya medarbetare.

Verksamheten är i huvudsak koncentrerad kring Båstad, Ängelholm, Höganäs och Helsingborg, med kontor i Ängelholm och Helsingborg.
Idag är vi ca. 65 medarbetare.

Kostnadseffektivitet är vårt ansvar gentemot kund. ”Priskrig” är inte vår målsättning eftersom att det varken gynnar kund, kvalitet, miljö eller medarbetare. Vi ska i vårt arbete vara så nära kund som möjligt.