Ett företag man kan lita på.

Med värdegrunden
Utveckling - Omtanke - Engagemang - Ansvar

VÄLKOMMEN

Rehn Bygger AB är ett modernt företag med ca 60 anställda som har en stark förankring i bygden sedan 1982.
Vi är ett familjeägt oberoende entreprenadbolag verksamt i byggsektorn där våra huvudsakliga tjänster omfattar nybyggnation och renovering av fastigheter såväl privata som kommersiella. Kärnan i företaget är personal med hög kompetens och mångårig erfarenhet, där var och en känner ansvar för sin uppgift. Vi tillämpar lärlingssystem där erfarenhet delges nyanställda.

Nytänkande, Kvalité och Miljöansvar är en självklarhet i vår verksamhet.

Kostnadseffektivitet är vårt ansvar gentemot kund, "priskrig" är inte vår målsättning eftersom det varken gynnar kund, kvalité, miljö eller anställd. Vi skall i vårt arbete vara så nära vår kund som möjligt. Vi är öppna för egna kundanpassade lösningar.

Vi har stort samarbete med flera försäkringsbolag, bl a
-Folksam
-IF
-m fl

Vår målsättning är att vara "ett företag man kan lita på" som har kommit för att stanna kvar på marknaden med nöjda kunder och personal. Socialt ansvar är av största vikt.

Senaste nyheter